Το έργο

Το έργο ‘Youth4Greece’ έχει ως στόχο να προβάλλει την Ελλάδα μέσα από τα μάτια των παιδιών και των εφήβων, επιτρέποντάς τους να δημιουργήσουν αμιγώς πρωτότυπα βίντεο* σε σχέση με τα αξιοθέατα του τόπου τους –ιστορικά, πολιτιστικά, φυσικής ομορφιάς– τις τοπικές εκδηλώσεις και τις τοπικές συνταγές, προσκαλώντας  με αυτό τον τρόπο συνομιλήκους τους αλλά και όλους τους επισκέπτες της πλατφόρμας να γνωρίσουν τη χώρα μας.

Μέσα από το παρόν έργο, μαθητικές τάξεις, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, δημιουργούν διαδικτυακό υλικό συμβάλλοντας άμεσα στην προαγωγή καλού και ποιοτικού περιεχομένου, κατανοώντας ταυτόχρονα τις πολύ σημαντικές έννοιες της πρωτοτυπίας, της πνευματικής ιδιοκτησίας και της συνεργασιμότητας.

Εάν το σχολείο σας θέλει να λάβει μέρος στο έργο, μπορεί να ορίσει έναν υπεύθυνο εκπαιδευτικό για όλες τις καταχωρήσεις του σχολείου σας, και ο οποίος μπορεί να κάνει εγγραφή στον ιστοχώρο. Ο εκπαιδευτικός αυτός θα είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση των δημοσιεύσεων του σχολείου σας, αφού αυτές έχουν ελεγχθεί ενδελεχώς από αυτόν ως προς την πρωτοτυπία τους και ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων. Όλες οι δημοσιεύσεις θα ελέγχονται σε δεύτερο επίπεδο από τη Δράση Saferinternet.gr πριν αυτές εμφανιστούν στο χάρτη της Ελλάδας.

Με τη χρήση του παρόντος ιστοχώρου συναινείτε ρητά ότι έχετε διαβάσει και έχετε κατανοήσει πλήρως τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του ιστοχώρου.

* Πρωτότυπο θεωρείται το βίντεο που έχει δημιουργηθεί εξ' ολοκλήρου από τους δημιουργούς, δίχως τη χρήση οποιουδήποτε υπάρχοντος υλικού, εντύπου ή ηλεκτρονικού.

Πολιτική απορρήτου

1. Οι πληροφορίες σας

Οι πληροφορίες σας είναι τόσο τα στοιχεία με τα οποία εγγράφεστε στην πλατφόρμα "Youth4Greece" όσο και τα στοιχεία που καταχωρείτε για να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη.

Α) Εγγραφή

Για να καταχωρήσετε υλικό στην πλατφόρμα, σας ζητείται να εγγραφείτε καταχωρώντας ένα όνομα χρήστη και μια ηλεκτρονική διεύθυνση. H πλατφόρμα θα σας αποστείλει κωδικό χρήστη στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, ολοκληρώνοντας την εγγραφή σας. Σας συνιστούμε να τροποποιήσετε τον κωδικό αυτό κατά την πρώτη σας σύνδεση στην πλατφόρμα.

Με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας δράτε ως ο σύνδεσμος μεταξύ του σχολείου σας και της Δράσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για όλο το περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί από μαθητές του σχολείου σας.

Β) Δημιουργία προφίλ

Όταν δημιουργείτε ένα προφίλ, σας ζητείται να συμπληρώσετε τις εξής πληροφορίες: όνομα υπευθύνου, επώνυμο υπευθύνου, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση σχολείου (οδός, αριθμός, Τ.Κ. περιοχή), όνομα σχολείου, και -εάν υπάρχει- τη διεύθυνση URL του σχολείου, προκειμένου να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε το υλικό που καταχωρείτε. Η διεύθυνση email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας εμφανίζεται αυτόματα στο προφίλ σας, χωρίς δυνατότητα αλλαγής της.

Πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες σας είναι αυστηρά προσωπικές και δεν προωθούνται ή κοινοποιούνται σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη. Η χρήση τους αφορά αποκλειστικά τους σκοπούς της υλοποίησης του έργου "Youth4Greece" και την εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας.

2. Το Υλικό που καταχωρείτε

Η πλατφόρμα σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρείτε βίντεο κατηγοριοποιώντας το στις εξής 3 κατηγορίες υλικού: αξιοθέατα, εκδηλώσεις, τοπικές συνταγές. Εάν επιλέξετε στα βίντεο να εμφανίζονται πρόσωπα μαθητών, θα πρέπει να συμβουλευθείτε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για τις προϋποθέσεις ανάρτησής τους καθώς και για οποιαδήποτε άλλα ερωτήματα νομικής φύσεως.

Σε κάθε περίπτωση σας παραθέτουμε την επίσημη θέση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου σε σχέση με την εμφάνιση φωτογραφιών μαθητών στο Διαδίκτυο: «Γενικότερα, θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση στους δικτυακούς τόπους (των σχολικών μονάδων) φωτογραφιών μαθητών για την ασφάλεια και προφύλαξη των ίδιων των μαθητών. Εάν χρειάζεται να δημοσιεύσετε φωτογραφίες, τότε θα πρέπει να είναι μακρινές και ομαδικές, ώστε να μην φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που πρέπει να δημοσιευτεί κάποιο βίντεο ή φωτογραφίες κοντινές, θα πρέπει να έχετε τη γραπτή άδεια γονέα ή κηδεμόνα.

Σχετικά με τη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων: Θα πρέπει να αποφεύγεται η δημοσίευση προσωπικών στοιχείων μαθητών (email, ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), ιδιαίτερα όταν αυτά είναι σε συνδυασμό με φωτογραφίες, ώστε να προστατεύετε τους μαθητές σας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία - spam αλλά και από κακόβουλους χρήστες.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έχει ως αποστολή την προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, και από την αντίστοιχη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών με τον 3471/2006 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997).

Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 2β του ν. 2472, ευαίσθητα δεδομένα, είναι «τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Στην προηγούμενη παράγραφο του ίδιου άρθρου ως "Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

Υποκείμενο των δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

Ως πολίτες, μικροί ή μεγάλοι, ο Νόμος 2472/1997 σας δίνει δικαιώματα έναντι όλων όσων τηρούν και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά είναι: ενημέρωσης (αρ. 11, Ν. 2472/1997), πρόσβασης (αρ. 12, Ν. 2472/1997) και αντίρρησης (αρ. 13, Ν. 2472/1997). Περισσότερα για την σωστή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου δείτε στο http://internet-safety.sch.gr/.»

Όροι χρήσης

Περιορισμός ευθύνης - δήλωση αποποίησης

Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του ιστοχώρου "Youth 4 Greece". Όμως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή τη σωστή απόδοση του περιεχομένου στον παραπάνω ιστοχώρο, καθώς δημιουργείται αποκλειστικά από τρίτους και αναφέρεται σε τρίτες πηγές. Δεν επικυρώνουμε ή δε δεχόμαστε την ευθύνη για οποιεσδήποτε απόψεις, συστάσεις ή γνώμες που εκφράζονται. Εάν επιλέξατε να έρθετε σε επαφή ή συνάψετε συμφωνία με οποιονδήποτε τρίτο που αναφέρεται στον ιστοχώρο, αυτό θα γίνει αποκλειστικά με δική σας ευθύνη, και εμείς δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για κάτι τέτοιο. Η Δράση Saferinternet.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη από την αναδημοσίευση των βίντεο στην πλατφόρμα, και η ευθύνη για τη δημιουργία τους, βάσει των Όρων χρήσης και της Πολιτικής απορρήτου αφορά αποκλειστικά το σχολείο.  

Το περιεχόμενο που δημοσιεύουμε στον ιστοχώρο παρέχει κυρίως γενικές πληροφορίες, και δεν έχει σκοπό να θεωρηθεί ως εξειδικευμένη συμβουλή ή οδηγία. Πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση για οποιαδήποτε ενέργεια βασιζόμενοι στις πληροφορίες που παρατίθενται στον ιστοχώρο αυτό, σας προτείνουμε να κάνετε τις απαραίτητες λεπτομερείς έρευνες και να συμβουλευθείτε περαιτέρω πηγές πληροφοριών, έξω από αυτόν τον ιστοχώρο.  

Αν και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα, δεν είμαστε ικανοί να παρέχουμε οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με την προστασία του ιστοχώρου από πιθανούς ιούς, ούτε μπορούμε να σας βεβαιώσουμε για τη συμβατότητα της τεχνολογίας μας με όλους τους browsers ή τις πλατφόρμες υπολογιστών.

Συνομολογείτε δε ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα, ότι δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη, που πιθανόν προκύψει σε βάρος του Xρήστη της πλατφόρμας ή σε βάρος τρίτου, ανεξαρτήτως λόγου ή αιτίας, ακόμη και με υπαιτιότητά μας, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχομένων σφαλμάτων ή παραλείψεων στις παρεχόμενες πληροφορίες. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο Χρήστης παραιτείται δυνάμει των όρων της παρούσας, κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσής του.


Επίσης, δε φέρουμε καμία ευθύνη σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του ιστοχώρου ή εν γένει αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μας εξαιτίας τυχηρών γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας άλλων φορέων.


Πνευματική ιδιοκτησία - Copyright

Η πνευματική ιδιοκτησία και τα συναφή πνευματικά δικαιώματα του παρόντος ιστοχώρου και των δεδομένων που περιέχει, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών και της τεκμηρίωσης, ανήκουν αποκλειστικά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Safer Internet Hellas. Εξαιρούνται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων που αναφέρονται ευκρινώς στον παρόντα ιστοχώρο. Τα πνευματικά δικαιώματα των βίντεο της πλατφόρμας YouTube, στα οποία δίδονται παραπομπές μέσω του ιστοχώρου "Youth 4 Greece", ανήκουν στους εκάστοτε δημιουργούς τους. Τα σχολεία-καταχωρητές των βίντεο στην πλατφόρμα ρητά συναινούν ότι τα βίντεο είναι πρωτότυπα, ήτοι έχουν δημιουργηθεί εξ' ολοκλήρου από αυτά, δίχως την ενσωμάτωση, χρήση, μετατροπή οιασδήποτε τρίτης πηγής, ακόμα και εάν αυτή δε βρίσκεται κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας, ήτοι δίδεται ελεύθερα προς χρήση.

Ο Χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι δε θα χρησιμοποιεί ή αναπαραγάγει ή τροποποιεί ή εκτυπώνει εν μέρει ή εξ' ολοκλήρου τις πληροφορίες του ιστοχώρου "Youth 4 Greece" για να τις μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο διαθέσει σε τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Ως τέτοιες ενέργειες ενδεικτικά αναφέρονται η χρήση του συνόλου ή μέρος των πληροφοριών για την έκδοση βιβλίων ή άλλων εντύπων ή για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου άλλων ηλεκτρονικών μέσων, όπως δισκέτες, CD-RΟΜ, ιστοσελίδες, κ.λπ. Περαιτέρω, ο Χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι το "κατέβασμα" βίντεο τρίτων από την πλατφόρμα YouTube είναι παράνομο, βάσει των Όρων Χρήσης της σχετικής πλατφόρμας αλλά και της σχετικής νομοθεσίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η  αποθήκευση αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική  ή άλλη χρήση.

Τα λοιπά προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστοχώρου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Κατά περιόδους, θα βρείτε σε αυτόν τον ιστοχώρο συνδέσεις με άλλες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο, εξωτερικές από την περιοχή μας. Τέτοιες συνδέσεις είναι ευπροσδιόριστες μέσω της συμπεριφοράς τους: θα ανοίξουν πάντα ένα νέο παράθυρο στον υπολογιστή σας. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για τη δική σας ευκολία.  

Ο ιστοχώρος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοχώρων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, παραπομπών, εικόνων, ή banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστοχώρους και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο παρών ιστοχώρος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοχώρων ή ιστοσελίδων στις οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Cookies

Ο παρών ιστοχώρος ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του ιστοχώρου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ιστοχώρου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους προώθησης και προβολής υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Προσθήκη περιεχομένου
click to enable zoom
Φόρτωση χαρτών
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
Αναζήτηση

Αποτελέσματα

ΔημιουργόςΥποστηρικτήςGooglelogoΤεχνολογικός εταίροςΤμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας